Zákaz zvyšování nájmu v Praze

Přestože se neustále snižují sazby hypotečních úvěrů, se zdá pořízení vlastního bydlení stále náročnější. Od května letošního roku se zvýšila celková nabídka bytů o v průměru 90 tisíc korun na 3,3 milionu korun. V meziročním srovnání se jedná o navýšení cen o 420 000 Kč. Nahoru nemíří pouze ceny za byty, ale také ceny nájmů. Nejvyšší nájmy jsou dle očekávání v Praze a stávají se tak pro mnohé lidi nedostupnými. Vedení města Prahy sice neustále slibuje, že se situací zabývá a že chystá řešení, nicméně situace se nadále zhoršuje.
ulice s byty

Bytovou krizi však neřeší pouze velká města v České republice, ale pravděpodobně všechna větší města v ostatních státech. Radikálnější postupy, jak vyřešit tuto situaci zvolil sousední Berlín. Proti neustále se zvyšujícím cenám bytů bojují zmrazením cen, a to nejméně na pět let. Nový návrh zákona, který by po odhlasování měl přijít v platnost začátkem příštího roku s sebou ponese zákaz zvyšování nájmů a nárůstu už tak přemrštěných cen bytů. Podle kritiků by bylo vhodné spíše vydávat více povolení ke stavbám nových bytů a jejich větší nabídka by podle zákona o nabídce a poptávce postupně klesala.
zelené balkony
A jak se na tento radikální krok dívá Česká republika? Názory se různí. Někteří odborníci nejsou příliš nakloněni takovýmto regulativním zákrokům, které zasahují do tržní rovnováhy. Jednou z možností, jak bytovou krizi řešit, je přísun nových a kvalitních stavebních projektů a zrychlení povolovacích procesů. Stavební řízení by mělo pružněji a rychleji reagovat na poptávku a investice do realit musí být pro investory návratné. Pokud se principy návratnosti investic budou porušovat, bude se nedostatek bytů pouze prohlubovat. Dostupnost bytů za příznivou cenu lze zvýšit pouze za předpokladu vyšší nabídky na trhu, a ne neuvážlivými zásahy do tržního prostředí, které mohou v konečném důsledku napáchat více škody, než užitku.