Jak si vybrat vysokou školu?

VEŘEJNÁ

Pokud je Váš rozpočet napjatější, vyberte si školu veřejnou, která je financována ze státního rozpočtu. Přesto bude Vaší povinností zaplatit si učebnice, exkurze, stravu a ubytování. Můžete ovšem využít různá stipendia, jako jsou ubytovací nebo sociální.
otrávená studentka

STÁTNÍ

Státní školu lze rozdělit ještě na dvě podkategorie – policejní a vojenskou. Financování zde funguje podobně jako na školách veřejných.

SOUKROMÁ

Pohybují-li se částky na Vašem účtu ve vysokých plusových hodnotách, můžete zvolit jednu zesoukromých škol. V tomto případě si ovšem budete platit nemalé školné.
promoce studentů

ZAHRANIČNÍ

Máte-li dostatečné množství odvahy a ovládáte na dobré úrovni nějaký cizí jazyk, zkuste zahraniční studium. V dnešní době má naše země již mnoho partnerských univerzit a studenty podporuje různorodými prostředky.
 

Forma studia?

PREZENČNÍ

Dříve „denní“ studium nás upozorňuje na „presenci“, tedy „účast“. Při zvolení této formy studia budete tedy muset školu pravidelně navštěvovat. Většinou výuka probíhá od pondělí do čtvrtka. Někdy zde ovšem strávíte i pátky nebo se Vám může stát, že budete mít volné třeba úterý.

DISTANČNÍ

S touto formou studia se také můžete setkat pod pojmem „dálková“. Kontakt s vyučujícím probíhá ve vzdálenějších intervalech –jednou za 14 nebo měsíčně. Samostudium je bráno za samozřejmost.
možnost volby

KOMBINOVANÁ

Někdy se ještě zvlášť vyčleňuje kombinovaná forma. Většinou se jedná o „večerní“ studium při zaměstnání.
 

Obor?

Něco nás zajímá více, něco méně a něco naopak vůbec. Jaký konkrétní obor máte studovat, Vám nikdo neporadí. Co baví právě Vás, víte opět jen Vy. I když se rozhodnete, jakým směrem byste se chtěli v životě ubírat, Vaše martyrium tím nekončí. Povětšinou studenti odchází z vysokých škol právě proto, že si pod daným oborem představovali úplně něco jiného. Je hezké, že chcete studovat německý jazyk, ale odpovídá obor „Německá areálová studia“ Vašim představám? Pečlivě prozkoumejte studijní plány, kde naleznete předměty, které budete navštěvovat. V lepším případě se poptejte známých nebo přímo ve škole, co je jejich obsahem. Pozor na takzvané „dvouobory“! Jak již název napovídá, spojují dva obory do jednoho a tím se automaticky stávají náročnějšími. Všimněte si také, že většina lidí se živí úplně něčím jiným, než v čem jsou odborníky. Nepodceňujte tedy důležitost uplatnění. Obecně platí, že přírodovědné disciplíny nabízí lepší uplatnění nežli vědy humanitní.
NEZAPOMEŇTE! ABYSTE SNÁZE DOSAHOVALI ÚSPĚCHŮ, STUDIUM BY VÁS MĚLO PŘEDEVŠÍM BAVIT!