Proč není SEO specialista součástí každé firmy

Hlavním cílem každé firmy, bez ohledu na to, co tvrdí ve svých propagačních materiálech, je dosažení co nejvyššího zisku. Ten by se měl neustále zvyšovat, přičemž ideálně by tempo jeho růstu mělo být vyšší, než je tempo růstu inflace.

 

K tomu je samozřejmě zapotřebí co největšího množství zákazníků. Měli bychom dokázat si udržet ty stávající a zároveň lákat stále nové. To samozřejmě není lehký úkol, zvlášť když vezmeme v úvahu, že konkurence se snaží přesně o to samé.

 

seo4

 

Je tedy velmi důležité zvolit správnou marketingovou strategii. Ta se obvykle skládá z několika navzájem se doplňujících metod propagace. A ačkoliv je mezi lidmi zdaleka nejznámější klasická reklama, neboť se s ní setkávají nejčastěji, rozhodně to není jediný způsob.

 

Velmi používaná je i optimalizace webové stránky firmy pro vyhledávače, známá také pod svou anglickou zkratkou SEO. Zde se internetová stránka firmy upraví tak, aby se po zadání určitého slova či fráze do některého z internetových vyhledávačů objevil její odkaz v seznamu výsledků na jednom z prvních míst.

 

Díky tomu se zvýší návštěvnost, a jelikož každý z těchto návštěvníků je zároveň potenciálním zákazníkem, zvýší se i zisk. A to je ten hlavní cíl celého procesu.

 

seo7

 

Avšak přestože tuto metodu aplikuje prakticky každá firma, bez ohledu na svou velikost, jen v málokteré z nich je zaměstnán SEO specialista SEOLight. Obvykle se na tuto práci najímají nezávislé specializované externí firmy. Avšak má to svůj dobrý důvod.

 

Tím je fakt, že ačkoliv se trendy rozhodně mění, nemění se tak rychle, aby bylo potřeba onen web upravovat nějak často. Zaměstnanec určený pro tuto práci by tak prakticky neměl co dělat. A firma si nemůže dovolit zaměstnávat člověka, jehož je potřeba jen zřídkakdy, na plný úvazek.

 

Je tedy jasné, že svěření této práce externí firmě se vyplatí podstatně více. A o to zde jde především.